Aleksandra Kolarić

Direktorica

Aleksandra Kolarić magistrica je znanosti iz područja povijesti, ima završen CIPR program za odnose s javnošću te je certificirani stručnjak za odnose s javnošću (CSOJ). Karijeru u odnosima s javnošću započela je kao glasnogovornica Vlade RH i predstojnica Ureda za odnose s javnošću pri čemu je vodila Ured za OSJ Vlade RH te ga modernizirala u periodu 2000. do 2002. godine. Narednih deset godina radi kao regionalna direktorica za korporativne komunikacije, marketing i razvoj poslovanja u konzultantskoj tvrtki Deloitte gdje upravlja korporativnim komunikacijama i marketingom na tržištima JI Europe te kao konzultant izrađuje brand i komunikacijske strategije za klijente. 2012. godine pokreće vlastitu konzultantsku agenciju Quadrans. Predsjednica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću u drugom mandatu.

Direktorica

Aleksandra Kolarić magistrica je znanosti iz područja povijesti, ima završen CIPR program za odnose s javnošću te je certificirani stručnjak za odnose s javnošću (CSOJ). Karijeru u odnosima s javnošću započela je kao glasnogovornica Vlade RH i predstojnica Ureda za odnose s javnošću pri čemu je vodila Ured za OSJ Vlade RH te ga modernizirala u periodu 2000. do 2002. godine. Narednih deset godina radi kao regionalna direktorica za korporativne komunikacije, marketing i razvoj poslovanja u konzultantskoj tvrtki Deloitte gdje upravlja korporativnim komunikacijama i marketingom na tržištima JI Europe te kao konzultant izrađuje brand i komunikacijske strategije za klijente. 2012. godine pokreće vlastitu konzultantsku agenciju Quadrans. Predsjednica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću u drugom mandatu.

Pratite nas na

    

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 02148820, OIB 18040303345

Posjetite nas

Ksaver 215
10 000 Zagreb, Hrvatska
Pronađite na Google map

Temeljni kapital 20 000 kuna, uplaćen u cijelosti. Žiro-račun broj: 2360000-1101926505 kod Zagrebačke banke, Zagreb 

 

 

Kontaktirajte nas

098 / 224 757
info@quadrans.hr

 

 Direktor: Aleksandra Kolarić