Alice Jurak

Komunikacijska savjetnica

Alice Jurak diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te je diplomant i Londonske škole za odnose s javnošću. Alice je bivši dugogodišnji novinar i urednik u Jutarnjem listu , a od 2012. godine radi kao komunkacijski konzultant u tvrtki Quadrans. Članica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Komunikacijska savjetnica

Alice Jurak diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te je diplomant i Londonske škole za odnose s javnošću. Alice je bivši dugogodišnji novinar i urednik u Jutarnjem listu , a od 2012. godine radi kao komunkacijski konzultant u tvrtki Quadrans. Članica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Pratite nas na

    

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 02148820, OIB 18040303345

Posjetite nas

Ksaver 215
10 000 Zagreb, Hrvatska
Pronađite na Google map

Temeljni kapital 20 000 kuna, uplaćen u cijelosti. Žiro-račun broj: 2360000-1101926505 kod Zagrebačke banke, Zagreb 

 

 

Kontaktirajte nas

098 / 224 757
info@quadrans.hr

 

 Direktor: Aleksandra Kolarić